Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

 

Stichting Vecjauži

 

Op 11 oktober 2002 werd de Stichting ‘Vecjauži’ opgericht om het behoud van het landgoed te waarborgen en het een bestemming te geven die recht doet aan de nagedachtenis van de schilder Vilhelms Purvītis.


 

Het landgoed in de winter

De statutaire doelstellingen zijn als volgt:

a.

Het ter nagedachtenis van de Letse schilder Vilhelms Purvītis instandhouden van zijn geboortehuis, te weten het in Taurupe in Letland gelegen landgoed Vecjauži en Kipene, waarbij de nadruk ligt op humanitair, cultuur- en natuurbelang, zowel op nationaal als internationaal gebied;

b.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

Het restaureren van de ruînes op het terrein;
Het ontwikkelen van de gronden;
Het uitvoeren van activiteiten die het doel ondersteunen en die een relatie hebben met cultuur- en natuurbehoud;
Activiteiten die verschillende nationaliteiten met elkaar in contact brengen;
Het verrichten van onderzoek naar de Letse cultuur in relatie tot Europa;
Het uitvoeren van internationale en humanitaire
projecten.

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact