statūti

ANBI

Atbalsta komiteja

gada pārskati

 

Stichting Vecjauži

 

2002.gada 11.oktobrī, ar mērķi godināt mākslinieka piemiņu un veicināt saimniecības restaurācijas darbus, tika dibināts Fonds “Vecjauži”.


 

Fonda statūtos minēti šādi mērķi:

a.

Saglabāt Vilhelma Purvīša Latvijā esošās dzimtās mājas Vecjauži un Ķirpene ar uzsvaru uz vietēja un starptautiska rakstura labdarības, kultūras un dabas projektiem

b.

Veikt darbības, kuras ir saskaņā ar augstākminētiem mērķiem vai arī veicina to sasniegšanu


Fonds cenšas sasniegt uzstādītos mērķus:


Veicot restaurācijas darbus
Apsaimniekojot zemes gabalu
Attīstot kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas projektus
Veicinot starptautiskas aktivitātes
Veicot pētījumus latviešu kultūrā, saistībā ar Eiropas kultūras kontekstu
Īstenojot starptautiskus labdarības un sociālos projektus

 

 

 

home

Vecjauži fonds

Vecjauži dzimšanas māja

Vilhelms Purvītis 

darbības

Jaunumi

foto arhīvs

informācija