cultuur
en Anne Frank

natuur

maatschappelijk
en Give a Hand

MaatschappelijkHoning maken


Getracht wordt om met de locale bevolking kleinschalige economische projecten op te zetten omdat de werkgelegenheid zeer problematisch is. Gedacht wordt aan kaasmaken en het maken en verwerken van de traditionele shingles (houtplaten dakbedekking).


Na het maken van de shingles volgt het dakdekken.De Nederlandse Heidemaatschappij heeft in het kader van hun project “Kern met Pit”, een programma dat de leefbaarheid van gemeenschappen moet bevorderen, contact gezocht om in het district kleinschalige projecten te entameren.


Purvītis House is zeer geschikt om vakantieonderdak te bieden aan kinderen (in achterstandssituaties).

 

GIVE A HAND

In vervolg op een in 2006 uitgevoerd project in het kader van "Kern met Pit" wordt dit jaar het doktersproject "Give a Hand" opnieuw uitgevoerd. Veel bejaarden wonen op afgelegen boerderijen, soms 10 km van het dorp. Zeker in de winter hebben ze het zwaar en ze zijn erg eenzaam. Vaak hebben zij geen kinderen. Sommigen hebben zelfs geen stroom. Het is te duur om de dokter te betalen. Een bezoek kosten € 7,- maar voor de gepensioneerden (ca. €130,- per maand) is dit teveel. Sommigen hebben twee wereldoorlogen, Siberië, de sovjettijd en nu een moeilijke economische tijd achter de rug.

Tachtig bejaarden in Zaube die alleen op afgelegen boerderijen wonen en in slechte gezondheid zijn, worden nu door de dokter en de sociaal werkster regelmatig bezocht. Deze vorm van bejaardenzorg bestaat niet in Letland en het project geldt als pilot.
Het bestaat uit drie delen:

  1. Doktersbezoek - een maal per maand een bezoek

  2. Telefoonring - het regelmatig bellen van elkaar

  3. Maak een wens waar - burenhulp voor eenvoudige wensen

De kosten zijn per persoon ca. € 100,- per jaar en zo kunnen de mensen in hun geliefde boerderijen blijven.

Voor meer informatie zie website: www.giveahand.nl


 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact