Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

jaarverslag 2018

Stichting Vecjauzi

jaarverslagen
1998 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Stichting Vilhelms Purvītis 2018

 

Jaarverslag Stichting Vecjauzi 2020 

Gedurende dit jaar heeft alles op een zacht pitje gestaan. Zoals iedereen weet brak in maart corona uit en bleek Letland nog veel strenger dan Nederland in de genomen maatregelen. Daardoor hebben we bezoekers zoveel mogelijk afgehouden.

Ikzelf had een reisverbod. Het was nauwelijks mogelijk om Letland in te komen en meer nog onzeker of je er ook nog uit kon. Daarbij was het advies om zo min mogelijk te reizen niet stimulerend om of via de ferry met zijn afgesloten hutten en ventilatiesysteem of via Duitsland, Polen, Litouwen te gaan. Wel wordt het huis permanent bewaakt en het wacht op betere tijden.

Dus dit jaar geen foto’s. Wel werden dit jaar gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde die in de lijn van de doelstelling verder wil werken met Vecjauzi. De wens om het huis terug te geven aan de Letse bevolking leeft nog steeds en 2022, als het 150 jaar geleden is dat Vilhelms Purvītis werd geboren zou een uitstekend jaar zijn om dat ceremonieel te doen. Deze gesprekken worden vervolgd.

 

Jaarverslag Stichting Vecjauzi 201

 

Jaarverslag Stichting Vecjauzi 2019 

Dit jaar is een ingewikkeld jaar geweest. Toen ik aankwam Vecjauzi medio mei, bleek dat de waterleiding gedurende de winter was stukgevroren. Dat betekent geen water, geen wasmachine, geen wc en nog meer geen. Nu kan je Letland niet zomaar een loodgieter bellen want die zijn er nauwelijks. Maar mede dank zij mijn voortreffelijke buren werd Harrijs gevonden en die had er verstand van.

 

Het betekende ook dat ik vele malen op en neer ben gereden om pijpen, bouten, hoekjes en haakjes te kopen maar hij kreeg het voor elkaar in een paar dagen tijd. Vooral de wc was van groot belang omdat we op 30 mei bezoek zouden krijgen van het bedrijf Infogram. Dit bedrijf zoekt ieder jaar een goed doel, men voert een talka uit (een gemeenschappelijke inspanning met een bepaald doel) en men sponsort. 

 

Een grote droom was het afbreken van de oude houtschuur en de nieuwbouw van een nieuwe schuur dichter bij het huis. Nadat Infogram vertrokken was, kregen we bezoek van de Ogre Art School, die jaarlijks een plein air sessie houdt. Inmiddels was Harrijs weer ten tonele verschenen omdat ook de pomp die water uit de aarde oppompt, ter ziele was gegaan. Deze pomp is geïnstalleerd in 1999 en na 20 jaar aan zijn einde gekomen. Ook de pomp is vervangen. 

 

De gehele zomer zijn er vele gasten geweest en het is duidelijk dat Purvītis Huis nog steeds een begrip is voor vele Letten. Helaas brak mijn man Hans zijn heup, vlak voor we naar Nederland vertrokken en is mijn aandacht sinds eind augustus vooral naar hem uitgegaan. Wel zijn er gesprekken gestart met een belangrijke sponsor om het huis in een stichting onder te brengen en over te dragen aan de Letse bevolking, liefst in het jaar 2022 als het 150 jaar geleden is dat Vilhelms Purvītis werd geboren.

Jaarverslag Stichting Vecjauzi 2019

 

 

In 2018 is er doorgewerkt aan het vervullen van de doelstellingen. Zo zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd aan land en huis. Er is een bedrijf geweest dat alle struiken en verspreide bomen heeft verwijderd. Dit proces heeft ongeveer drie maanden gekost. Maar dit heeft gemaakt dat Vecjauži er op dit moment prachtig uitziet en veel weg heeft van een park.


Ook is een deel van het huis, namelijk de toegang tot de kelder en de daar aanwezige bron, volledig  vervangen omdat de oude ingang was ingestort.

In huis zijn diverse kamers overgeschilderd.


Een belangrijk hoogtepunt was het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander aan de die Baltische staten.  Letland werd aangedaan op 11 en 12 juni. Ik had de eer aan te mogen zitten aan het diner en met de andere Nederlanders in Letland aanwezig te zijn op de officiële ontvangst.


Bij deze gelegenheid ontmoette ik de directeur van het Latvian Institute, Aiva Rosenberga,  met wie ik een fundamenteel gesprek had over de ontwikkelingen van Purvītis geboortehuis. Het resultaat was, dat er contact is gezocht met Antra Purvīņa die gedeputeerde is in de gemeente Ogre en tevens directeur van Ogres Novada Kultūras Centrs ten behoeve van toeristische ontwikkeling en behoud cultureel erfgoed. Officieel is Vecjauži gelegen in de gemeente Taurupe dat valt onder het bestuursgebied Ogre. Zij heeft een bezoek gebracht aan het huis met de burgemeester van Ogre, de heer Egils Hermanis. Er is besloten om de vraag om als gemeente te gaan samenwerken in fondsenwerving aan de gemeenteraad voor te leggen. Op dit moment is de uitslag van die vergadering nog niet bekend.


Een ander gevolg was dat Vecjauži werd uitgeroepen tot Liela Talka locatie in het kader van International Clean Up Day op 15 september. Een talka is een gezamenlijke inspanning om een bepaald doel te bereiken. Naar schatting waren er 100 personen aanwezig. Op de website is een filmverslag te zien.
Een side effect was dat de koeienstal die ooit moet uitgroeien tot een multifunctionele expositieruimte in zeer korte tijd is opgeruimd, ontdaan van onkruid en ingericht is tot openlucht tentoonstellingsruimte.


Het Latvian  Institute heeft in ruime mate p.r. aandacht besteed aan deze dag en dit gecommuniceerd met alle Letten die elders op de wereld wonen (de diaspora).
Ook Vita Jaunzeme, die de Liela Talka organiseert, heeft er met haar bureau veel aandacht en tijd aan besteed.
We zijn grote dank verschuldigd aan de gemeente Taurupe en de Gemeente Ogre die door middel van steun in natura en steun in financiën alles hebben mogelijk gemaakt. Ook zijn we dank verschuldigd aan Iveta Straube die alle voorbereidingen heeft gecoördineerd.

Een inmiddels jaarlijks terugkerende traditie is het bezoek van de Ogre Art School. Zij hebben ook een permanente kunstexpositie ingericht in de gloednieuwe openlucht tentoonstellingszaal.
Herman Aarts heeft afscheid genomen als secretaris van het bestuur en hij is (per april 2019) opgevolgd door de heer ir. Hans van Oosten.

Naast de vele onverwachte en verwachte bezoekers is er in ruime mate aandacht besteed aan p.r. en het de voorbereidingen voor het jaar 2022, het jaar waarin het 150 jaar geleden is dat Vilhelms Purvītis werd geboren.

 

 

Financiële verantwoording

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact