Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

jaarverslag 2018

Stichting Vecjauzi

jaarverslagen
1998 - 2017

Jaarverslag Stichting Vilhelms Purvītis 2018

 

 

In 2018 is er doorgewerkt aan het vervullen van de doelstellingen. Zo zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd aan land en huis. Er is een bedrijf geweest dat alle struiken en verspreide bomen heeft verwijderd. Dit proces heeft ongeveer drie maanden gekost. Maar dit heeft gemaakt dat Vecjauži er op dit moment prachtig uitziet en veel weg heeft van een park.


Ook is een deel van het huis, namelijk de toegang tot de kelder en de daar aanwezige bron, volledig  vervangen omdat de oude ingang was ingestort.

In huis zijn diverse kamers overgeschilderd.


Een belangrijk hoogtepunt was het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander aan de die Baltische staten.  Letland werd aangedaan op 11 en 12 juni. Ik had de eer aan te mogen zitten aan het diner en met de andere Nederlanders in Letland aanwezig te zijn op de officiële ontvangst.


Bij deze gelegenheid ontmoette ik de directeur van het Latvian Institute, Aiva Rosenberga,  met wie ik een fundamenteel gesprek had over de ontwikkelingen van Purvītis geboortehuis. Het resultaat was, dat er contact is gezocht met Antra Purvīņa die gedeputeerde is in de gemeente Ogre en tevens directeur van Ogres Novada Kultūras Centrs ten behoeve van toeristische ontwikkeling en behoud cultureel erfgoed. Officieel is Vecjauži gelegen in de gemeente Taurupe dat valt onder het bestuursgebied Ogre. Zij heeft een bezoek gebracht aan het huis met de burgemeester van Ogre, de heer Egils Hermanis. Er is besloten om de vraag om als gemeente te gaan samenwerken in fondsenwerving aan de gemeenteraad voor te leggen. Op dit moment is de uitslag van die vergadering nog niet bekend.


Een ander gevolg was dat Vecjauži werd uitgeroepen tot Liela Talka locatie in het kader van International Clean Up Day op 15 september. Een talka is een gezamenlijke inspanning om een bepaald doel te bereiken. Naar schatting waren er 100 personen aanwezig. Op de website is een filmverslag te zien.
Een side effect was dat de koeienstal die ooit moet uitgroeien tot een multifunctionele expositieruimte in zeer korte tijd is opgeruimd, ontdaan van onkruid en ingericht is tot openlucht tentoonstellingsruimte.


Het Latvian  Institute heeft in ruime mate p.r. aandacht besteed aan deze dag en dit gecommuniceerd met alle Letten die elders op de wereld wonen (de diaspora).
Ook Vita Jaunzeme, die de Liela Talka organiseert, heeft er met haar bureau veel aandacht en tijd aan besteed.
We zijn grote dank verschuldigd aan de gemeente Taurupe en de Gemeente Ogre die door middel van steun in natura en steun in financiën alles hebben mogelijk gemaakt. Ook zijn we dank verschuldigd aan Iveta Straube die alle voorbereidingen heeft gecoördineerd.

Een inmiddels jaarlijks terugkerende traditie is het bezoek van de Ogre Art School. Zij hebben ook een permanente kunstexpositie ingericht in de gloednieuwe openlucht tentoonstellingszaal.
Herman Aarts heeft afscheid genomen als secretaris van het bestuur en hij is (per april 2019) opgevolgd door de heer ir. Hans van Oosten.

Naast de vele onverwachte en verwachte bezoekers is er in ruime mate aandacht besteed aan p.r. en het de voorbereidingen voor het jaar 2022, het jaar waarin het 150 jaar geleden is dat Vilhelms Purvītis werd geboren.

 

 

Financiële verantwoording

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact