Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

jaarverslag 2017

Stichting Vecjauzi

jaarverslagen
1998 - 2016

Jaarverslag Stichting Vilhelms Purvītis 2017

 

In 2017 is er doorgewerkt aan het behalen van de doelstellingen van de Stichting.


Na jaren een actief beleid te hebben gevoerd in fondsenwerving en sponsorwerving is gebleken dat dit in Letland uitermate moeilijk is. Er zijn vele prioriteiten op het gebied van sociale en humane onderwerpen waardoor het voor cultuurbehoud erg moeilijk is. Omdat Vecjauzi nog in private handen is, is dit nog moeilijker.


Op dit moment wordt een nieuw beleidsplan voorbereid en wordt onderzocht of er een groter bestuur voor de Letse stichting kan worden gevonden, waarin meerdere Letten plaatsnemen, omdat op een zeker moment Letland een actieve rol moet gaan vervullen in het verdere behoud van het complex.

 

       


In de praktijk heeft dit betekend dat er verschillende oriënterende gesprekken zijn gevoerd in Letland bij eventuele bestuursleden die het stokje kunnen gaan overnemen. Ook zijn er gesprekken geweest met organisaties als de Academy of Arts, Ministerie van Cultuur en Gemeente Ogre.
Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een grote crowd fundings campagne.
Gedurende het jaar werden diverse subsidieverzoeken ingediend in relatie tot 100 jaar Letland. De spoeling was echter dun en ze werden niet gehonoreerd.


Tegelijkertijd werden er vele bezoekers ontvangen waaronder de leerlingen van de Ogre Art School, de summer school uit Zaube en de collega's van het Literatuurmuseum in Riga.
Ook werd veel aandacht en werk besteed aan het onderhoud van het landgoed.

Samenvattend was het een tussenjaar waarin een wissel op de toekomst werd genomen.

 

 

Financiële verantwoording

Stichting Vecjauzi 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 31-12-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

-30

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2014

 

203

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

-30

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-233

 

 

 

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact