Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

jaarverslag 2016

Stichting Vecjauzi

jaarverslagen
1998 - 2015

 

 

Jaarverslag Stichting Vilhelms Purvītis

Het jaar 2016 stond in het kader van restauratie, onderhoud en voorbereiding op een nieuwe fase.
Een heel belangrijke en vitale gebeurtenis was de restauratie van de vloer in de museumkamer. Omdat het huis op de aarde is gebouwd trekt er met de jaren vocht in de houten vloeren. In de museumkamer was dit proces zo langdurig geweest dat men op verschillende plaatsen door de vloer zakte. Dank zij een subsidie van de Monumenten Inspectie (Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcia) kon de vloer opnieuw gelegd worden. Hierbij is gekozen voor een systeem zoals dat vroeger werd toegepast toen men bomen verplankte. Er zijn dus brede en smalle vloerdelen gemaakt. Vervolgens is de vloer gelegd door twee specialisten. Daarna is de vloer in de lijnolie gezet. In 2016 is de vloer opgeleverd.

Gedurende de zomerperiode werden vele gasten verwelkomd. Daar waren o.m. toeristen uit Europa onder, de schoolkinderen uit Zaube, reünisten van een gymnasium uit Riga die al 40 jaar samenkomen, journalisten,  studenten van de kunstacademie in Riga en collega museumdirecteuren. 

Er is veel tijd besteed aan het onderhoud van de tuinen. Door grote stormen waren veel bomen omgewaaid die verzaagd en opgeruimd zijn. De fruittuinen met oude appelbomen zijn onder handen genomen, de moestuinen zijn vol geplant met experimentele planten en hier hebben we veel hulp gekregen van gasten die van hun vakantie een voluntair vakantie maakten.
Ook zijn voorbereidende gesprekken gevoerd voor projectaanvragen die preluderen op het honderd jarig bestaan van Letland in 2018. Er wordt toegewerkt naar de vervulling van de droom; de bouw van het kinderhotel.
Alle bouwtekeningen zijn klaar, de monumenteninspectie heeft alles goedgekeurd en er wordt u met kracht ingezet op de fondsenwerving van 200.000,- € die nodig zijn om alles te realiseren.
Ook werd er veel tijd besteed aan Give a Hand; een sub-project van de stichting die zorg organiseert voor bejaarden op het Letse platteland (www.giveahand.nl).  Door de gemeente Amata is aan de dames die 2000 sokken en wanten gebreid hebben voor dat project een bedank cadeau gegeven in de vorm van een reis naar Nederland. Na een aantal bezoeken aan musea en andere highlights in Nederland kon voor de dames een droom in vervulling gaan namelijk een bezoek aan de Keukenhof. En dat zal voor allen een onvergetelijke reis zijn geweest. Hierbij zijn we de dames Soroptimisten Eindhoven erg dankbaar omdat zij op vele manieren gastvrijheid hebben geboden. Ook zijn we dank verschuldigd aan diverse sponsors.

 

 

 

Financiële verantwoording

Stichting Vecjauzi 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 31-12-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

203

 

 

Eigen vermogen 1 januari 2014

 

-47

 

 

 

 

 

Resultaat

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 

 

203

 

 

 

 

 

 

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

 

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

-185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Nieuws

foto archief

Contact