Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

 

Stichting Vecjauži

comitee van aanbeveling

 

 


Het geboortehuis in de winter

 

Vele bekende Nederlanders en Letten hebben hun morele steun toegezegd:

Comité van Aanbeveling

 

Mr. H.J. van de Roemer

Oud-honorair Consul van Letland

Herman Vuijsje

socioloog en journalist

Yvonne Keuls

schrijfster

Imants Vecozols

schilder

Knuts Skujenieks

dichter

Mr. Schelto Patijn,  Prof. Janis Zemitis en Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo waren bij leven met hun volle sympathie onze steunpilaren. Wij missen hen zeer.

 

Gezocht: fondsen, sponsors en donateurs !!! 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact