Statuten

ANBI gegevens

comité van
aanbeveling

jaarverslagen

 

Stichting Vecjauži

 

RSIN/fiscaal nummer:

8168.13.188 

KvK Den Haag:

27265738

Contactgegevens:

Willemstraat 51a
2514 HK Den Haag
tel.: 070-3697573
06-53259297
00-371-29113544
www.purvitishouse.com

Bank:  ABNAMRO

NL82ABNA0475494636

Akte van oprichting:

11-10-2002

Statutaire doelstelling:

het instandhouden van het landgoed Vecjauži en Kipene te Letland

Anbi

8168.13.188   

Bestuur:

M.P. Lestraden – voorzitter/penningmeester
F. van Ouwerkerk – secretaris
H. J. Aarts – lid

Beloningsbeleid:

Er is geen beloning voor bestuursleden

Verslag van uitgeoefende

zie jaarverslagen

 

 

Financiële verantwoording

zie jaarverslagen

 

 

 

 

home

Stichting Vecjauži

Geboortehuis Vecjauži

Vilhelms Purvītis 

Activiteiten

Crowdfunding en Talka

foto archief

Contact